👍 Getting tips for running workshops by learning out loud

Liked

 

This is one of the reasons that I love to read Helen Blunden’s tweets and blogs and watch her video’s. She’s a very well respected learning designer with followers from all over the world, and yet she tweets about panicing before every workshop she gives. 

Others from the field reply with all kinds of tips to overcome that feeling of panic.  There are more than 40 replies just to this one tweet and in most of them followers share their tips and insights about presenting workshops. 

With this tweet, Helen shows once again how valuable it is to ‘work and learn out loud’ and to show one’s vulnerability in that process. Other recognized that too:

Just a few examples of the other responses, though there are so many more worth mentioning:

 

 

 

 

📖 Benefits of a daily diary and topic journals

Read Benefits of a daily diary and topic journals | Derek Sivers by Derek Sivers (sivers.org)

Interessant blog van @sivers. Vooral over het bijhouden van topic journals. Al je gedachten over een onderwerp verzamelen in een journal. Ligt mooi in het verlengde van ‘interest-indexes’ waarover ik eerder las in Refuse to Choose van @barbarasher.

Read Benefits of a daily diary and topic journals | Derek Sivers by Derek Sivers (sivers.org)
In zijn blog bespreekt Derek Sivers twee interessante onderwerpen: een daily diary, wat ook wel een journal wordt genoemd, en een topic journal. Over het eerste zegt hij:

You can’t trust distant memories, but you can trust your daily diary. It’s the best indicator to your future self (and maybe descendants) of what was really going on in your life at this time.

Zelf heb ik ook al meerdere pogingen gedaan om een dagelijks journal bij te houden, maar het lukt nog niet om dat vol te houden. Ik heb nog niet een moment gevonden waarop ik het consequent blijf doen. Telkens stop ik er na een paar weken weer mee. 

Het meest interessante vind ik echter het tweede onderwerp van dit blog: een topic journal

In het boek Refuse to Choose van Barbara Sher deed ik al het idee op om een ‘interest-index’ te maken voor elk onderwerp dat mij regelmatig bezighoudt. Deze tip past bij sommige scanners die vaak bezig zijn met verschillende onderwerpen, maar wel met een redelijk vaste set van onderwerpen. Met andere woorden: de onderwerpen wisselen elkaar af, maar keren wel regelmatig terug. Door per onderwerp een index bij te houden met de informatie die je hebt gelezen, krijg je een vorm van voortschrijdend inzicht in plaats van dat je telkens opnieuw dezelfde dingen bedenkt. 

Ik ben nog bezig om dit in te richten in Evernote. Ik heb een notitieboek aangemaakt genaamd INTEREST-INDEXES met daarin per onderwerp een notitie. Die notities bevatten nu nog vooral aantekeningen van boeken en cursussen, en slechts een enkel los onderwerp waarin ik wat gedachten of stukjes informatie ben gaan verzamelen.

Wat ik echter nog niet echt deed was het verzamelen van gedachten en inzichten per onderwerp. Dat idee kreeg ik door dit blog van Derek Sivers. Hij noemt het geen interest-index, maar een topic journal en heeft het over Thoughts on…[een onderwerp]. Hij beschrijft dit als volgt:

There are certain subjects in your life you think about a lot. People, places, hobbies, health, plans, finances.

For each subject that you might have ongoing thoughts about, start a separate “Thoughts On” journal. Whenever you have some thoughts on this subject, open up that file, write today’s date, then start writing.

Mooi! Je gedachten over een onderwerp opschrijven en deze telkens weer verder aanvullen. 

Dit sluit ook aan bij een probleem dat ik eerder al constateerde (laatste alinea), namelijk dat als je tijdens een leerproces alleen maar verder en verder leest over een onderwerp, zonder je eigen leerproces vast te leggen, je nauwelijks nog kunt achterhalen welke ‘tussenstappen’ je hebt gemaakt in je leerproces. Dat is erg onhandig als je je kennis over dat onderwerp wilt delen

Overigens is het verzamelen van inzichten via topic journals niet voldoende om echt iets te leren. Uiteindelijk moeten nieuwe inzichten ertoe leiden dat je dingen ook anders gaat doen en daarvoor is actie nodig. Als ‘bewijs’ van je leerproces én om te bepalen in hoeverre je nieuwste inzichten werken. 

A memorable Facebook challenge

Over a week ago, I participated in a memorable Facebook challenge to write a good text for a sales page. In this post I’d like to share some of my experiences.

Over a week ago, I participated in a memorable Facebook challenge to write a good text for a sales page. We were all in a Closed Facebook group, working out loud, sharing our work and giving and receiving feedback on each others work. People were very honest and many of them went ‘all in’ to share their work and comment to others. They were giving honest feedback, new ideas, commented on writing style etc. It was very educational. Continue readingA memorable Facebook challenge

Becoming a social learner

Some thoughts about a new approach for my blog: writing from a learner perspective instead of a teacher’s, and writing in English.

I’m a lifelong learner. I love to learn. I’m always looking for new information, new insights, tools and techniques and I often reflect on what I do, because I want to keep improving.

Lately I’ve been reading a lot about social learning, and learning and working out loud. I’m convinced that it is the right way to go, connecting with experts online, asking questions, telling what I’m doing and collaborating with others to solve problems and find new answers. Continue readingBecoming a social learner