Flip your presentation format

Liked Flip your presentation format by Pat Thomsom (patthomson.net)
The flipped narrative starts the same way as the default. You pose your problem or question and explain why it’s important. But now, you provide your answer straight away. You then spend the remainder of the time showing your audience how you reached that conclusion.

Goede tip van Pat Thomson in Flip your presentation format, om de volgorde van je presentatie te wijzigen, zodat je belangrijkste boodschap al aan het begin komt, in plaats van pas aan het eind. 
Wat mij betreft kan dit ook bij blogs. Eerst de belangrijkste boodschap vertellen en dan pas hoe je daar bij bent gekomen. 

Back to Top