Flip your presentation format

Goede tip van Pat Thomson in Flip your presentation format, om de volgorde van je presentatie te wijzigen, zodat je belangrijkste boodschap al aan het begin komt, in plaats van pas aan het eind. 
Wat mij betreft kan dit ook bij blogs. Eerst de belangrijkste boodschap vertellen en dan pas hoe je daar bij bent gekomen.