Access: Database-connectie maken

Een snelle database-connectie in Access maak je als volgt: Dim dbs As Database Dim rst As Recordset Set dbs = CurrentDb Set rst = dbs.OpenRecordset(“SELECT * FROM tbl”, , dbSeeChanges) Door dbSeeChanges te gebruiken voorkom je moeilijkheden als je vanaf verschillende kanten (form, VBAcode) wijzigingen maakt in hetzelfde record.

Back to Top