Access: Database-connectie maken

Een snelle database-connectie in Access maak je als volgt: Dim dbs As Database Dim rst As Recordset Set dbs = CurrentDb Set rst = dbs.OpenRecordset(“SELECT * FROM tbl”, , dbSeeChanges) Door dbSeeChanges te gebruiken voorkom je moeilijkheden als je vanaf verschillende kanten (form, VBAcode) wijzigingen maakt in hetzelfde record.

Frames – 2 frames: Boven en onder

Een pagina verdelen in twee frames: Bovenste frame Onderste frame Voor beide frames maak je een html pagina. bijv. boven.htm en onder.htm.Door de onderstaande code op te slaan in het bijv. het bestand index.htm (de eerste pagina die geladen wordt van je site), zorg je ervoor dat het bovenste frame …