Frames – eigenschappen

In de FRAMESET-tag kun je de volgende eigenschappen gebruiken: ROWS=”100,*” of “25%,75%” Geeft de indeling in rijen COLS =”100,*,100″ of “10%,80%,10%” Geeft de indeling in kolommen FRAMEBORDER=”0″ of “1” 0=geen rand, 1=wel een rand BORDER=”10″ Dikte van de frame-rand BORDERCOLOR=”#FF0000″ Kleur van de frame-rand FRAMESPACING=”10″ Overtreft BORDER bij bepalen van …

Frames – 4 frames: Boven, 2 midden, onder

Voorbeeld: boven.htm midden_links.htm midden_rechts.htm onder.htm Hierbij ga je als volgt te werk:1. Je geeft eerst aan dat je de pagina in 3 rijen wilt verdelen2. Je geeft de source van het bovenste frame3. Aangekomen bij het middelste frame, maak je een nieuwe frameset en geef je aan dat je deze …

Access: Database-connectie maken

Een snelle database-connectie in Access maak je als volgt: Dim dbs As Database Dim rst As Recordset Set dbs = CurrentDb Set rst = dbs.OpenRecordset(“SELECT * FROM tbl”, , dbSeeChanges) Door dbSeeChanges te gebruiken voorkom je moeilijkheden als je vanaf verschillende kanten (form, VBAcode) wijzigingen maakt in hetzelfde record.

Frames – 2 frames: Boven en onder

Een pagina verdelen in twee frames: Bovenste frame Onderste frame Voor beide frames maak je een html pagina. bijv. boven.htm en onder.htm.Door de onderstaande code op te slaan in het bijv. het bestand index.htm (de eerste pagina die geladen wordt van je site), zorg je ervoor dat het bovenste frame …