Outlook: Email lijst

Je kunt een lijst tonen in Outlook die voor een aantal geselecteerde mailboxen laat zien hoeveel ongelezen emails er zijn:

1. Ga naar Start > Uitvoeren en typ in : regedit.
2. Ga naar HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Office > 10.0 > Outlook > Today > Folders.
(voor Office 2003 ga je naar 11.0, voor Office 2007 ga je naar 12.0)
3. Maak daar sleutels aan, waarbij de eerste folder die getoond wordt in de lijst nummer 0 heeft, en de rest van achter naar voren worden getoond. Vergelijk de bovenstaande lijst maar met de hieronder getoonde sleutel-lijst:

Voeg de onderstaande code toe in een HTML-bestand:


 <html>
 <head>
 <title>Email-lijst</title>
 <style type="text/css">
 <!--
 .title { font-family: Verdana;
 font-size: 12pt;
 font-weight: bold;
 color: #FFFFFF;
 }
 .itemNormal { font-size:8pt;
 font-family:Tahoma;
 line-height:11pt;
 text-decoration:none;
 color: #FFFFFF; }
 -->
 </style>
 </head>

 <body bgcolor="#0099FF">
 <!-- hier begint de inhoudstabel van mail & news -->
 <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="4">
 <tr>
 <td width="180" valign="middle" class="title" height="20"> Inhoud Mail- & Nieuwsboxen
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td valign="top">
 <table border="0" name="inboxCol" cellpadding="3" cellspacing="0" id="messagesLiveTable" datasrc="#inboxList" width="180">
 <tr>
 <td style="border-bottom: 1 solid #C0C0C0" align="left" valign="top">
 <div DATAFLD="Name" DATAFORMATAS="html">
 </div>
 </td>
 <td style="border-bottom: 1 solid #C0C0C0" nowrap valign="top" align="right">
 <div DATAFLD="Count" DATAFORMATAS="html">
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td valign="top">
 <object classid="CLSID:0468C085-CA5B-11D0-AF08-00609797F0E0" id="inboxList" width="13" height="11">
 <param NAME="Module" VALUE="Inbox">
 </object>
 </td>
 </tr>
 </table>
 <!-- hier eindigt de tabel van mail & news -->
 </body>
 </html>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top