Outlook: Email lijst

Je kunt een lijst tonen in Outlook die voor een aantal geselecteerde mailboxen laat zien hoeveel ongelezen emails er zijn:

1. Ga naar Start > Uitvoeren en typ in : regedit.
2. Ga naar HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Office > 10.0 > Outlook > Today > Folders.
(voor Office 2003 ga je naar 11.0, voor Office 2007 ga je naar 12.0)
3. Maak daar sleutels aan, waarbij de eerste folder die getoond wordt in de lijst nummer 0 heeft, en de rest van achter naar voren worden getoond. Vergelijk de bovenstaande lijst maar met de hieronder getoonde sleutel-lijst:

Voeg de onderstaande code toe in een HTML-bestand:

<html>
<head>
<title>Email-lijst</title>

<style type="text/css">
<!--

.title { font-family: Verdana;
font-size: 12pt;
font-weight: bold;
color: #FFFFFF;
}
.itemNormal { font-size:8pt;
font-family:Tahoma;
line-height:11pt;
text-decoration:none;
color: #FFFFFF; }

-->
</style>

</head>


<body bgcolor="#0099FF">
<!-- hier begint de inhoudstabel van mail & news -->
<table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr>
<td width="180" valign="middle" class="title" height="20">
Inhoud Mail- & Nieuwsboxen
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">

<table border="0" name="inboxCol" cellpadding="3" cellspacing="0" id="messagesLiveTable" datasrc="#inboxList" width="180">
<tr>
<td style="border-bottom: 1 solid #C0C0C0" align="left" valign="top">
<div DATAFLD="Name" DATAFORMATAS="html">
</div>
</td>
<td style="border-bottom: 1 solid #C0C0C0" nowrap valign="top" align="right">

<div DATAFLD="Count" DATAFORMATAS="html">
</div>

</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">

<object classid="CLSID:0468C085-CA5B-11D0-AF08-00609797F0E0" id="inboxList" width="13" height="11">
<param NAME="Module" VALUE="Inbox">
</object>
</td>
</tr>
</table>

<!-- hier eindigt de tabel van mail & news -->
</body>
</html>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.