Scrum

In de IT-wereld wordt al lange tijd gebruik gemaakt van een nieuwe methode van ontwikkelen en samenwerken in multidisciplinaire teams bij de ontwikkeling van nieuwe software. Inmiddels is deze methode ook overgewaaid naar andere vakgebieden. Toch merk ik dat veel mensen er nog nooit van gehoord hebben. Vandaar dat ik er eens iets over wilde schrijven.

Ik heb zelf het voorrecht gehad om in een Scrumteam te mogen werken, als schrijver van de softwarehandleiding. Ik vond het een verademing. Er wordt veel meer verantwoordelijkheid bij de ontwikkelaars neergelegd. Het ‘wat’ en ‘waarom’ wordt van tevoren bepaald, maar het ‘hoe’ wordt door het team zelf ingevuld. Ook kan er door deze manier van werken veel beter wordt ingespeeld op nieuwe inzichten tijdens het project. 

Er is al heel veel geschreven over Scrum en ik zou jullie kunnen verwijzen naar allerlei andere bronnen, maar ik wil het hier toch graag in mijn eigen woorden en in de door mij gewenste volgorde uitleggen. 

Continue Reading